<
Trang chủ » Tra từ
huỷ  
[huỷ]
  • to destroy; to demolish; to ruin
  • to abrogate; to cancel
To cancel an order
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt