<
Trang chủ » Tra từ
hostile  
['hɔstail]
tính từ
cái nhìn, sự tiếp đón hằn học
các lực lượng thù địch
máy bay của quân địch; máy bay địch
thái độ thù địch
chống đối sự cải tổ
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kẻ thù; kẻ địch
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt