<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
honteux  
tính từ
 • xấu hổ, hổ thẹn
xấu hổ vì hạnh kiểm của mình
hổ thẹn vì sự ngu dốt của mình
 • xấu xa, nhục nhã
sự bỏ trốn nhục nhã
 • (từ cũ, nghĩa cũ) thẹn thùng, bẽn lẽn, ngượng nghịu
vẻ ngượng nghịu
đứa bé bẽn lẽn
   • (giải phẫu) động mạch thẹn (ở bộ phận sinh dục)
   • bệnh lây qua đường tình dục
   • chỗ kín, bộ phận sinh dục
   • người nghèo mà giữ tiếng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt