<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
honneur  
danh từ giống đực
 • danh dự
bảo vệ danh dự của ai
cứu vớt danh dự của gia đình
đó là một vấn đề danh dự
chỗ ngồi danh dự (sân vận động...)
 • vinh dự, niềm vinh dự; người làm rạng danh
có vinh dự được nói
làm rạng danh gia đình
 • danh tiết, trinh tiết (của người phụ nữ)
 • ( số nhiều) công danh, danh vọng
 • (môn chơi gôn) quyền đánh trước
có quyền đánh trước; được đánh trước
   • địa vị nào vinh dự ấy
   • người nào của ấy
   • xin mời đi trước!
   • chiến trường
chết nơi chiến trường, tử trận
   • sân chính (trong cung điện)
   • (hàng hải) tiếng chào hoan hô (của thuỷ thủ)
   • (từ cũ; nghĩa cũ) thị nữ, thể nữ
   • cô phù dâu
   • (sử học) thể nữ
   • lễ viếng người chết
   • để chào mừng
   • về vấn đề gì thế? nhân dịp gì thế?
   • được hoan nghênh, được ca tụng, được cảm phục
   • làm vinh dự cho, làm vẻ vang cho
   • tặng ai cái gì
   • giữ lời cam kết
   • ăn thật thà, không làm khách
   • mời khách ăn ở nhà mình
   • xin cho phép tôi được
   • hư vinh
   • người phụ rể
   • đội danh dự
   • người luôn luôn giữ lời hứa
   • hoan hô...!
   • vinh quang chiến thắng
   • lợi thế trong cuộc tranh cãi
   • sự được rút lui trong danh dự
   • tang lễ trọng thể
   • (quân sự) lễ bồng súng chào
   • xin lấy danh dự mà cam đoan
   • biểu dương
   • lời hứa danh dự
   • gợi cho ai là vì danh dự mà làm
   • chỗ ngồi danh dự
   • thể diện
   • chỉ vì danh dự (không vì tiền tài hay điều gì khác)
   • phần thưởng danh dự
   • (hàng hải) đi sát bên cạnh
đi sát bên cạnh một tàu khác
   • bồng súng chào
   • khoe là vì mình mà có điều gì
   • vì danh dự mà cương quyết làm để thành công
   • xin lấy danh dự mà thề
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt