<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
homocentre  
danh từ giống đực
  • (toán học) tâm chung, đồng tâm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt