<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
home  
[houm]
danh từ
 • nhà, chỗ ở
không cửa không nhà
ở nhà
không có nhà; không tiếp khách
 • nhà, gia đình, tổ ấm
không đâu bằng ở nhà mình
xin anh cứ tự nhiên như ở nhà
thú vui gia đình
 • quê hương, tổ quốc, nơi chôn nhau cắt rún, nước nhà
một người bị đày xa quê hương
 • chỗ sinh sống (sinh vật)
 • nhà (hộ sinh...), viện (cứu tế, dưỡng lão...), trại (mồ côi...)
trại điều dưỡng
trại mồ côi
 • đích (của một số trò chơi)
   • cảm thấy hết sức thoải mái tự nhiên như ở nhà; không cảm thấy bị lạc lõng
   • thành thạo (thông thạo, quen thuộc, biết rõ) một vấn đề
   • một nơi mình cảm thấy ấm cúng như gia đình mình
   • ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
   • nấm mồ, nơi an nghỉ cuối cùng
   • trước khi thương người, hãy thương lấy người nhà mình
   • ăn đến nỗi ai phải sạt nghiệp vì mình
   • đối với người Anh, không đâu tự do thoải mái bằng nhà của họ
   • người thích ở trong nhà
   • chốn thiêng liêng
   • dùng để nhấn mạnh câu hỏi
họ là ai kia chứ?
   • (về lời nói) tác động với chính người nói ra những lời đó; tự vả vào miệng
tính từ
 • thuộc về hoặc liên quan đến nhà mình
một cuộc sống gia đình hạnh phúc
những tiện nghi trong nhà
 • được làm hoặc sàn xuất tại nhà
nấu ăn tại nhà
phim gia đình (để trong gia đình (xem) thôi)
 • trong nước (không phải ngoại nhập); nội địa
tin trong nước
các ngành kỹ nghệ nội địa
thị trường nội địa
 • (thể dục thể thao) chơi ở hoặc liên quan tới sân nhà
trận đấu, thắng, thua trên sân nhà
đội nhà (khác với các đội ở các nơi khác đến)
cơ quan chính phủ Anh chuyên giải quyết các việc luật pháp, trật tự, di dân... ở England và Wales; Bộ nội vụ
phó từ
 • ở tại nhà mình, ở tại nước mình
đi về nhà
đưa ai về nhà, cho ai hồi hương
ở nhà
   • chẳng có gì đáng nói
   • thành công mỹ mãn
   • giúp ai hiểu rõ điều gì
   • là sự thật mà ai không thể phủ nhận
   • tự vả vào mồm
   • nhấn mạnh điều gì cho ai hiểu rõ
   • trúng đích, thấu cáy, chạm nọc
   • êm xuôi, xuôi chèo mát mái
   • cho ai về nghỉ vì sức khoẻ yếu
   • đạt được điều gì bằng lòng quyết tâm
   • đặt cái gì vào đúng vị trí của nó
   • mãi miết, dài dài
cứ mãi giúp cô ta, rồi một ngày nào đó, anh sẽ thất vọng về cô ta
   • khi người ta thành đạt
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt