<
Trang chủ » Tra từ
homely  
['houmli]
tính từ
  • giản dị, chất phác; không màu mè, không khách sáo, không kiểu cách
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xấu, vô duyên, thô kệch (người, nét mặt...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt