<
Trang chủ » Tra từ
holy  
['houli]
tính từ
 • liên quan đến thần thánh hoặc tôn giáo; linh thiêng
kinh thánh
nước thánh
đất thánh
chiến tranh thần thánh
 • sùng đạo, mộ đạo
một người sùng đạo
 • thánh; trong sạch
sống trong sạch
   • người đáng sợ
   • đứa bé quấy rầy
danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
 • cái linh thiêng, vật linh thiêng
 • nơi linh thiêng; đất thánh
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt