<
Trang chủ » Tra từ
hollow  
['hɔlou]
tính từ
 • rỗng
 • trống rỗng, đói meo (bụng)
 • hõm vào, lõm vào, trũng sâu hoắm
má hõm
 • ốm ốm, rỗng (âm thanh)
 • rỗng tuếch
những lời rỗng tuếch
 • giả dối, không thành thật
những lời hứa giả dối, những lời hứa suông
   • cuộc đua uể oải
   • rất ngon miệng
phó từ
 • hoàn toàn
hoàn toàn đánh bại ai; đánh ai tơi bời
danh từ
 • chỗ trũng, chỗ lõm sâu hoắm
 • thung lũng lòng chảo
ngoại động từ
 • làm rỗng
 • làm lõm sâu vào; đào trũng ( (cũng) to hollow out )
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt