<
Trang chủ » Tra từ
holiday  
['hɔlədi]
danh từ
  • ngày nghỉ tiêu khiển hoặc ngày hội khi không làm việc gì cả
Chủ nhật là ngày nghỉ ở các nước theo đạo Cơ đốc
  • (thường) ở số nhiều thời gian nghỉ (không làm việc (thường) ngày) để đi du lịch, tiêu khiển và nghỉ ngơi
kỳ nghỉ hè
kỳ nghỉ lễ Nô-en
chúng tôi sẽ đi Tây Ban Nha nghỉ hè; chúng tôi sẽ đi nghỉ hè ở Tây Ban Nha
tôi sẽ đi nghỉ hai tuần
tôi có quyền được 20 ngày nghỉ một năm
nơi nghỉ mát/nghỉ đông, cuốn sách ghi những ngày nghỉ
quần áo đẹp diện ngày lễ
bài làm ra cho học sinh làm trong thời gian nghỉ
      • ngày nghỉ mà cũng không được rảnh tay
      • có ngày nghỉ
cô đánh máy đang đi nghỉ tuần này
nội động từ
  • sử dụng ngày nghỉ; đi nghỉ (cũng) vacation
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt