<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
hold  
[hould]
danh từ
 • khoang (của tàu thủy)
 • sự cầm, sự nắm giữ, sự nắm chặt
nắm giữ, nắm chặt (cái gì)
 • (nghĩa bóng) sự nắm được, sự hiểu thấu
nắm được điều bí mật
 • (nghĩa bóng) ảnh hưởng
có ảnh hưởng (uy tín) lớn đối với ai
 • vật để nắm lấy; vật đỡ; chỗ dựa
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồn ải, thành luỹ, pháo đài
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự giam cầm
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà lao, nhà tù
ngoại động từ
 • cầm, nắm, giữ, nắm giữ, giữ vững
cầm bút
giữ một chức vụ
giữ vững lập trường; (quân sự) giữ vững vị trí; giữ vững sức khoẻ không yếu đi (người ốm)
 • giữ, ở (trong một tư thế nào đó)
đứng thẳng người
ngẩng cao đầu
 • chứa, chứa đựng
phòng này chứa được một trăm người
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giam giữ (ai)
 • giữ, nén, nín, kìm lại
nín hơi, nín thở
nín lặng; không nói gì
im đi!, đừng làm ầm lên thế!
kìm tay lại (không ra tay trừng phạt đánh đập...)
 • bắt phải giữ lời hứa
làm cho ai phải thấm đòn chờ đợi
 • choán, xâm chiếm, thu hút, lôi cuốn
thu hút sự chú ý của ai
lôi cuốn được thính giả
 • có ý nghĩ là, cho là, xem là, coi là; tin rằng
tự cho là mình có trách nhiệm về
có những ý kiến kỳ quặc
kính mến ai, quý trọng ai
coi khinh ai
coi rẻ cái gì, coi thường cái gì
tôi cho cái đó là đúng (là nên làm)
 • ( + that ) quyết định là (toà án, quan toà...)
 • tổ chức, tiến hành
tổ chức một cuộc mít tinh, họp mít tinh
tiến hành đàm phán
 • nói, đúng (những lời lẽ...)
dùng những lời lẽ láo xược
 • theo, theo đuổi, tiếp tục đi theo
tiếp tục đi theo con đường về hướng bắc
nội động từ
 • (thường) ( + to , by ) giữ vững, giữ chắc ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
giữ lời hứa
giữ vững nguyên tắc của mình
liệu neo có chắc không?
 • tiếp tục, kéo dài, còn mãi, cứ vẫn
liệu thời tiết này có kéo dài mãi không?
điều lệ này có giá trị trong mọi trường hợp
nguyên tắc còn có giá trị nữa không?
 • (từ lóng) ( (thường) phủ định + with ) tán thành
không tán thành một đề nghị
 • (từ cổ,nghĩa cổ) hold ! đứng lại, dừng lại; đợi một tí!
   • ngăn lại, giữ lại, nén lại, kìm lại
   • giấu, giữ bí mật, giữ riêng (tin tức...)
   • do dự, ngập ngừng
   • ( + from ) cố ngăn, cố nén
   • bắt lệ thuộc, bắt phụ thuộc, bắt phục tùng; áp bức
   • cúi (đầu)
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiếp tục giữ, vẫn giữ, vẫn (ở trong hoàn cảnh nào...)
vẫn giữ một chức vụ
   • đưa ra, đặt ra, nêu ra (một đề nghị...)
   • nói; hò hét diễn thuyết ( (thường) xấu)
hò hét diễn thuyết trước đám đông
   • nói chắc, dám chắc
   • giam giữ
   • nén lại, kìm lại, dằn lại
   • giữ không cho lại gần; giữ cách xa
   • chậm lại, nán lại
   • nắm chặt, giữ chặt, bám chặt
   • giữ máy không cắt (dây nói)
   • giơ ra, đưa ra
   • chịu đựng, kiên trì dai dẳng; không nhượng bộ, không đầu hàng (thành bị bao vây...)
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) không cho, từ chối cho (cái gì phải cho)
   • để chậm lại, đình lại, hoàn lại
   • ở lại sau khi hết nhiệm kỳ; ở lại thêm nhiệm kỳ
   • gắn lại với nhau, giữ lại với nhau
   • gắn bó với nhau, đoàn kết với nhau
   • đưa lên, giơ lên
   • đỡ, chống đỡ
   • vẫn vững, vẫn duy trì
   • vẫn đứng vững, không ngã (ngựa)
   • nêu ra, phô ra, đưa ra
bị đưa ra làm trò cười
   • chặn đứng (ô tô...) ăn cướp
   • làm đình trệ, làm tắc nghẽn (giao thông)..
   • đứng lại!
   • (thông tục) ngừng!
   • luôn luôn giơ cái gì đe doạ ai
   • kín, không rò (thùng)
   • đứng vững được (lập luận...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt