<
Trang chủ » Tra từ
ho  
[hou]
thán từ
  • ô! ồ! thế à!
  • này!
  • (hàng hải) kia!, kia kìa
land ho !
đất liền kia kìa! kia đất liền!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt