<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
hoả lực đồng loạt  
  • 排枪 <许多支枪同时向同一方向、目标进行射击的火力。>
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt