<
Trang chủ » Tra từ
hoá trị  
[hoá trị]
  • (hoá học) valence; valency
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt