<
Trang chủ » Tra từ
hit  
[hit]
danh từ
 • đòn, cú đánh trúng (đấm, bắn, ném)
một đòn hay
ba đòn trúng năm đòn hụt
 • việc thành công; việc đạt kết quả; việc may mắn
bản kịch mới rất thành công
 • lời chỉ trích cay độc, nhận xét gay gắt
câu đó nhằm chỉ trích tôi đấy
ngoại động từ
 • đánh, đấm trúng, bắn trúng, ném trúng
hit hard !; hit out !
đánh mạnh vào
đánh trúng đầu ai
 • va phải, vấp phải, va trúng
va đầu vào cửa
 • (nghĩa bóng) chạm nọc, xúc phạm đến, làm tổn thương, làm đau khổ (về tình cảm...)
bị đòn nặng; bị đánh trúng; (nghĩa bóng) bị xúc phạm nặng nề; bị chạm nọc, bị đau khổ
 • tìm ra, vớ được
tìm ra con đường đi đúng
 • hợp với, đúng với
hợp với (đúng với) sở thích của ai
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đạt tới, đạt được, tới
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mê đắm, đam mê
đam mê rượu chè
nội động từ
 • ( + at ) nhằm đánh
 • ( + on , upon ) tìm ra, vớ được
tìm ra một kế hoạch
   • nhại đúng như hệt, lặp lại đúng như in
   • đánh tới tấp; đấm phải, đấm trái túi bụi
   • (thể dục,thể thao) đánh bụng dưới, đánh sai luật (quyền Anh)
   • (nghĩa bóng) chơi không chính đáng, chơi gian lận, chơi xấu
   • đồng ý với ai, ăn ý với ai, tâm đầu ý hợp với ai
   • ăn ý với nhau, tâm đầu ý hợp với nhau
   • đoán trúng, nói đúng
   • thoả mãn điều đang cần
   • chỉ bàn những vần đề chính (trong một cuộc thảo luận)
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ra đi, lên đường
   • đi chơi, đi du lịch
   • nổi trận lôi đình, nổi cơn tam bành
   • rơi xuống đất
   • sẵn sàng hành động
   • nện cho ai một trận ra trò
   • đi ngủ
   • được phổ biến rộng rãi
   • đánh trúng đích, thấu cáy
   • rất rõ ràng đối với ai
   • trúng mánh, vô mánh
   • đánh kẻ ngã ngựa
   • thành công
   • gợi lại nỗi đau buồn
   • bối rối, lúng túng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt