<
Trang chủ » Tra từ
hinged  
[hindʒd]
tính từ
  • có bản lề (cửa...)
  • có khớp nối
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt