<
Trang chủ » Tra từ
hind  
[haind]
danh từ
  • (động vật học) hươu cái
  • tá điền
  • người quê mùa cục mịch
tính từ
  • sau, ở đằng sau
bánh xe sau
      • đứng
      • nói thao thao bất tuyệt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt