<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
himself  
[him'self]
đại từ phản thân
  • tự nó, tự mình
tự nó làm đau nó
  • chính nó, chính hắn, chính ông ta, chính anh ta
Peter phải tự xấu hổ về mình
chính hắn đã báo tin cho tôi
chính bác sĩ đã nói như vậy
anh gặp chính ông giám đốc hay chưa?
      • một mình
hắn ngồi một mình trong hang
      • tự mình
hắn tự học tiếng Pháp
John tự mình loay hoay chữa lấy xe của mình
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt