<
Trang chủ » Tra từ
hilt  
[hilt]
danh từ
  • cán (kiếm, dao găm...)
      • đầy đủ, hoàn toàn
chứng tỏ đầy đủ rằng...
ngoại động từ
  • tra cán (kiếm, dao găm...)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt