<
Trang chủ » Tra từ
hi  
[hai]
thán từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) này!, ê! (gọi, chào)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt