<
Trang chủ » Tra từ
hide  
[haid]
danh từ
 • da sống (chưa thuộc, mới chỉ cạo và rửa)
 • (đùa cợt) da người
   • không có bất cứ một dấu vết gì
   • để cứu lấy tính mạng mình; cầu an bảo mạng
   • mặt dày mày dạn
   • đánh nhừ tử, đánh thê thảm
ngoại động từ
 • lột da
 • (thông tục) đánh đòn
danh từ
 • (sử học) Haiđơ (đơn vị đo ruộng đất từ 60 đến 120 mẫu Anh tuỳ theo từng địa phương ở Anh)
 • nơi nấp để rình thú rừng
nội động từ hidden , hid
 • trốn, ẩn nấp, náu
ngoại động từ
 • che giấu, che đậy, giấu giếm; giữ kín (một điều gì)
 • che khuất
   • giấu mặt đi vì xấu hổ, xấu hổ nên không dám ló mặt ra
   • che giấu một thực tế chẳng mấy hay ho
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt