<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
heureux  
tính từ
 • sung sướng, hạnh phúc
cuộc sống hạnh phúc
hắn rất sung sướng khi gặp anh
tôi rất hạnh phúc vì anh đã thành công
thời kì sung sướng hạnh phúc, thời hoàng kim
 • may mắn, gặp may, gặp vận
may cho anh đấy
một người may mắn
 • thuận lợi; thành công, mỹ mãn
một cuộc thử thành công
 • thích hợp, thích đáng
câu đáp lại thích đáng
từ thích hợp
 • tốt, tốt lành
ký ức tốt, trí nhớ tốt
   • mát tay, có số đỏ
   • có số may
   • đỏ bạc đen tình; đen bạc đỏ tình
   • sung sướng quá
danh từ
 • người sung sướng, người có hạnh phúc
   • những kẻ giàu có
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt