<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
herself  
[hə:'self]
đại từ phản thân
  • tự nó, tự cô ta, tự chị ta, tự bà ta, tự mình
cô ấy tự mình làm mình đau, cô ấy bị thương
  • chính nó, chính cô ta, chính chị ta, chính bà ta
Bà thủ tướng đích thân đến dự hội nghị
cô ấy hẳn là tự hào về chính minh
chính cô ta đã nói với tôi
tôi muốn được gặp đích thân bà B
chính cô ấy báo tin cho tôi
tôi thất chính cô Jane trong siêu thị
      • đơn độc; một mình
cô ấy sống một mình
      • không cần sự giúp đỡ
cô ấy có thể tự sửa tủ lạnh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt