<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
hers  
[hə:z]
đại từ sở hữu
  • cái của nó, cái của cô ấy, cái của chị ấy, cái của bà ấy
một người bạn của cô ấy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt