<
Trang chủ » Tra từ
hero  
['hiərou]
danh từ, số nhiều heroes
  • người được nhiều người ca ngợi vì có đức tính cao thượng hoặc đã lập những chiến công lẫy lừng; anh hùng
  • nhân vật nam chính (trong một tác phẩm (văn học))
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt