<
Trang chủ » Tra từ
heel  
[hi:l]
danh từ
 • gót chân
 • gót móng (ngựa...); ( số nhiều) chân sau (loài thú bốn chân)
 • gót (giày, bít tất)
 • đầu cán vĩ (đàn vi-ô-lông); đầu cong (của gậy đánh gôn)
 • (hàng hải) đuôi sống tàu; chân cột buồm
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồ đê tiện, kẻ đáng khinh
   • gót A-sin, điểm dễ bị tổn thương
   • theo sát gót ai
   • đã cho vào sáu tấm đem đi
   • lẽo đẽo theo sau chủ (chó)
   • đứng chờ mỏi gối
   • chạy vượt ai, chạy nhanh hơn ai
   • bướng bỉnh, dứt khoát không lùi bước
   • lăn lông lốc
   • hoàn toàn
   • gót sắt; sự áp chế tàn bạo
   • lừng chừng, không dứt khoát
   • chết
   • (từ lóng) nhảy cỡn lên
   • bắt bỏ tù ai, bắt giam ai; giam hãm ai
   • rách gót (bít tất)
   • đi bít tất rách gót; ăn mặc nghèo nàn rách rưới
   • chết
   • bị ai thống trị, sống dưới gót giày của ai
ngoại động từ
 • đóng (gót giày); đan gót (bít tất)
 • theo sát gót
 • (thể dục,thể thao) ( (thường) + out ) đá gót (để đẩy quả bóng ra khỏi chỗ đang xô lấn)
 • (thể dục,thể thao) đánh bằng đầu cong của gậy (đánh gôn)
nội động từ
 • giậm gót chân (khi nhảy múa)
 • (hàng hải) nghiêng đi (tàu thuỷ)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt