<
Trang chủ » Tra từ
hedge  
[hedʒ]
danh từ
 • hàng rào, bờ giậu; (nghĩa bóng) hàng rào ngăn cách
hàng rào cây xanh
hàng rào cây khô; hàng rào gỗ
 • hàng rào (người hoặc vật)
 • sự đánh bao vây (đánh cá ngựa... để yên trí khỏi thua)
   • cái đó hiếm thấy
tính từ
 • (thuộc) hàng rào; ở hàng rào; gần hàng rào
 • vụng trộm, lén lút
chuyện yêu đương lén lút
ngoại động từ
 • rào lại (một miếng đất...)
 • (nghĩa bóng) bao quanh, bao bọc, bao vây
bao vây quân địch
 • ngăn cách, rào đón
nội động từ
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm hàng rào; sửa hàng rào, sửa giậu
 • tránh không trả lời thẳng, tìm lời thoái thác; tránh không tự thắt buộc mình
 • đánh bao vây (đánh cá ngựa... để yên trí khỏi thua)
   • rào lại, bao quanh bằng hàng rào
   • ngăn cách bằng hàng rào
   • đi nước đôi
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt