<
Trang chủ » Tra từ
heaven  
['hevn]
danh từ
 • thiên đường ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
lên thiên đường, chết
 • Ngọc hoàng, Thượng đế, trời
đó là ý trời
trời ơi!
 • (văn học) bầu trời, khoảng trời
khoảng trời rộng bao la
khoảng trời
 • niềm hạnh phúc thần tiên
   • vui sướng tuyệt trần
   • trên cao chín tầng mây (nơi Thượng đế ở, theo đạo Do thái)
   • Chúa ơi! Lạy Chúa! Trời ơi!
   • lạy trời cho..... đừng.....
lạy trời cho anh ta đừng thi hỏng
   • chỉ có trời biết!
   • trời bắt đầu mưa như trút
   • toả ra một mùi khó chịu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt