<
Trang chủ » Tra từ
headache  
['hedeik]
danh từ
  • chứng nhức đầu
bị nhức đầu
nhức đầu lắm
viên thuốc nhức đầu
  • (thông tục) vấn đề hắc búa
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt