<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
haute  
tính từ giống cái
danh từ giống cái
  • (thông tục) tầng lớp trên
bọn kẻ cắp sống xa hoa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt