<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
haut  
tính từ
 • cao
tường cao hai mét
chức vụ cao
cái tháp khá cao
phòng có trần cao
trán cao
điểm cao nhất
phần nhô cao của thành phố
giọng cao
đánh giá cao ai
 • thượng
thượng cổ
miền thượng
 • lên cao, dâng cao
khi triều dâng cao
thời kì nước dâng cao
 • thẳng, ngẩng lên
ngẩng đầu lên mà đi
 • mạnh, mạnh mẽ
ánh chói mạnh nhất
 • cao cấp
toán cao cấp
 • cao cả, cao siêu
đức hạnh cao cả
những ý tưởng cao siêu
   • nói to, hét to
   • có toàn quyền điều khiển
anh ta có toàn quyền điều khiển công việc này
   • nói oang oang; nói hống hách
   • tự phụ, tự kiêu
   • Thượng nghị viện ( Anh)
   • tội phản quốc
   • dùng lực dùng quyền
dùng lực dùng quyền mà giành lấy
   • cỡ lớn, có tầm cỡ
tên lừa đão có tầm cỡ
   • trong giới lãnh đạo
   • tên đao phủ
   • màu chói quá
   • giai cấp tư sản giàu có nhất
   • biển khơi
   • lương bổng hậu
   • phản đối kịch liệt
   • (từ cũ; nghĩa cũ) cương quyết mạnh mẽ
   • cơn động kinh
   • nói bình tĩnh
   • bắt ai phải chờ mong
phó từ
 • cao
lên cao
ngẩng cao đầu
 • to, mạnh
nói to, nói mạnh
 • trên kia
xem trên kia
   • từ những tầng lớp trên; từ chính quyền
   • từ trên trời
   • từ trên cao; với vẻ khinh bỉ
nhìn với vẻ khinh bỉ
   • một cách tổng quát, một cách bao quát
nhìn sự vật một cách bao quát
   • một cách hời hợt
   • ở trên, lên trên
đi lên trên
   • bị treo cổ
   • không khó khăn gì, không vất vả gì
   • can đảm lên! dũng cảm lên!
   • giơ tay lên!
   • ở trên, ở phía trên
   • vô cùng ngạc nhiên (như rớt từ mặt trăng xuống)
danh từ giống đực
 • chiều cao, bề cao
cái cột cao hai chục mét
 • phần trên; đỉnh, chóp, ngọn
ở phần trên tường
đậu trên ngọn cây
 • (tiếng địa phương) miền đất cao
phản nghĩa Bas , base , fond
   • (thân mật) thượng thổ hạ tả
   • ở trên ngọn, ở trên đỉnh
   • những nỗi thăng trầm
   • từ trên đỉnh cao; với vẻ kiêu ngạo;
   • từ trên xuống dưới, từ đầu xuống chân
lau nhà từ trên xuống dưới (lau hết một ngôi nhà)
   • triều lên
   • Thượng đế
   • ở địa vị cao trong xã hội
   • vô cùng ngạc nhiên
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt