<
Trang chủ » Tra từ
haul  
[hɔ:l]
danh từ
 • sự kéo mạnh; đoạn đường kéo
sự kéo trên một đoạn đường dài
 • (ngành mỏ) sự đẩy goòng
 • sự chuyên chở hàng (bằng xe vận tải); khối lượng chuyên chở
 • (nghĩa bóng) mẻ lưới; món lãi, món kiếm được, mẻ vớ được
một mẻ lưới đầy cá
ngoại động từ
 • kéo mạnh, lôi mạnh
 • (ngành mỏ) đẩy (goòng than)
 • chuyên chở (hàng hoá... bằng xe vận tải)
 • (hàng hải) đổi hướng đi (của tàu)
nội động từ
 • ( + at , upon ) kéo mạnh, lôi mạnh
kéo mạnh cái dây thừng
 • (ngành mỏ) đẩy (goòng than)
 • (hàng hải) xoay hướng
xoay hướng đi theo chiều gió
 • đổi chiều (gió)
gió đổi chiều từ bắc sang tây
   • (hàng hải) xoay hướng, chuyển hướng tàu
   • rút lui
   • (thông tục) rút tay về trước khi đánh trúng, chuẩn bị đấm
   • đầu hàng
   • mắng nhiếc thậm tệ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt