<
Trang chủ » Tra từ
hatred  
['heitrid]
danh từ
căm thù quân địch
căm thù sâu sắc chủ nghĩa phát xít
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt