<
Trang chủ » Tra từ
hat  
[hæt]
danh từ
 • cái mũ ( (thường) có vành)
mũ phớt mềm
   • (nghĩa bóng) người xấu, người đê tiện, người không có luân thường đạo lý
   • đi quyên tiền
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lệ thuộc vào ai; bám vào ai, dựa vào ai; hy vọng vào ai
   • khúm núm
   • (thông tục) anh ta sống độc thân không có gia đình
   • giữ bí mật điều gì
   • thật à!, thế à! (tỏ ý ngạc nhiên)
   • (từ lóng) huênh hoang khoác lác
   • nhận lời thách
   • (thông tục) hết sức bí mật, tối mật
   • không chậm trễ, ngay tức khắc
   • tôi sẽ đi lộn đầu xuống đất (biểu lộ thái độ không tin tưởng vào việc gì)
   • theo phương thức bốc thăm
   • đánh nhừ tử, đánh thê thảm
ngoại động từ
 • đội mũ cho (ai)
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt