<
Trang chủ » Tra từ
hardship  
['hɑ:d∫ip]
danh từ
  • sự gian khổ, sự thử thách gay go
chịu đựng nhiều gian khổ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt