<
Trang chủ » Tra từ
hard  
[hɑ:d]
tính từ
 • cứng, rắn
rắn như thép
 • rắn chắc, cứng cáp
bắp thịt rắn chắc
 • cứng (nước)
nước cứng (có hoà tan nhiều muối vô cơ)
 • thô cứng; gay gắt, khó chịu
những nét thô cứng
nghe khó chịu
nhìn khó chịu
 • hà khắc, khắc nghiệt, nghiêm khắc, không thương xót, không có tính cứng rắn, cứng cỏi; hắc, keo cú, chi li
cái nhìn nghiêm khắc
kỷ luật khắc nghiệt
mùa đông khắc nghiệt
khắc nghiệt với ai
 • nặng, nặng nề
một đòn nặng nề, một đòn trời giáng
nặng tai
người nghiện rượu nặng
 • gay go, khó khăn, gian khổ, hắc búa
vấn đề hắc búa
số không may; sự khổ cực
khó mà thuyết phục
 • không thể chối cãi được, không bác bỏ được, rõ rành rành
sự việc rõ rành rành không thể chối cãi được
 • cao, đứng giá (thị trường giá cả)
 • (ngôn ngữ học) kêu (âm)
 • bằng đồng, bằng kim loại (tiền)
tiền đồng, tiền kim loại
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có nồng độ rượu cao
rượu mạnh
   • cứng rắn, chặt chẽ (nguyên tắc, luật lệ...)
   • lạnh như tiền, rắn như đanh (tính tình)
   • cò kè bớt một thêm hai
   • chuyện rủi ro, chuyện không may
   • bán theo kiểu nhồi nhét/mời mọc
   • không buồn phiền chi cả
   • giữ lập trường dứt khoát về điều gì
   • quá khó nhọc, quá tốn công sức
   • làm cho cái gì có vẻ khó khăn hơn thực tế
   • phương cách khó khăn nhất
phó từ
 • hết sức cố gắng, tích cực
cố gắng hết sức để thành công
 • chắc, mạnh, nhiều
nắm chắc cái gì
đánh mạnh
uống tuý luý, uống rượu như hũ chìm
trời mưa to
 • khắc nghiệt, nghiêm khắc; cứng rắn; hắc
đừng khắc nghiệt quá đối với nó
phê bình nghiêm khắc
 • gay go, khó khăn, chật vật, gian khổ
chết một cách khó khăn
chật vật lắm mới kiếm được tiền
 • sát, gần, sát cạnh
sát cạnh, gần bên
bám sát theo sau
   • bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn
   • cạn túi, cháy túi, hết tiền
   • bí không bới đâu ra, bế tắc không tìm đâu ra (cái gì...)
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lâm vào hoàn cảnh khó khăn, phải va chạm với những khó khăn
   • gần sát, xấp xỉ
đã gần 12 giờ rồi
   • rất là khó khăn bất lợi cho anh ta
danh từ
 • đường dốc xuống bãi, đường dốc xuống bến
 • (từ lóng) hình phạt khổ sai
bị hai năm khổ sai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt