<
Trang chủ » Tra từ
happiness  
['hæpinis]
danh từ
  • sự sung sướng, hạnh phúc
  • câu nói khéo chọn; thành ngữ khéo chọn; từ dùng rất thích hợp
  • (từ cổ,nghĩa cổ) sự may mắn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt