<
Trang chủ » Tra từ
handrail  
['hændreil]
danh từ
  • tay vịn, lan can (ở cầu thang...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt