<
Trang chủ » Tra từ
handbag  
['hændbæg]
danh từ
  • túi xách, ví xách tay (đựng giấy tờ, tiền, son phấn...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt