<
Trang chủ » Tra từ
hall  
[hɔ:l]
danh từ
 • phòng lớn, đại sảnh (trong các lâu đài)
 • lâu đài (của địa chủ)
 • phòng họp lớn, hội trường (để hội họp, hoà nhạc...)
 • toà (thị chính, toà án...), trụ sở lớn (các nghiệp đoàn...)
 • phòng ăn lớn (ở các trường học); bữa ăn ở phòng ăn lớn (ở các trường học); bữa ăn ở phòng ăn lớn
 • nhà ở (của học sinh và cán bộ trường đại học Anh); phòng lên lớp
 • phòng đợi, hành lang ở cửa vào (của một toà nhà lớn)
   • nơi tự do thoải mái
   • nơi ăn ở của sinh viên đại học
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt