<
Trang chủ » Tra từ
hairspring  
['heəspriη]
danh từ
  • dây tóc (đồng hồ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt