<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
hair  
[heə]
danh từ
 • một trong những sợi giống như chỉ nhỏ mọc từ da người và động vật
trong bát xúp của tôi có một sợi lông
hai sợi lông vàng hoe trên cổ áo anh ta
 • tóc; lông cây; lông lá
có mái tóc dài, đen
con mèo có bộ lông đẹp
vấn tóc, làm đầu
(đi) cắt tóc
rẽ đường ngôi
bỏ xoã tóc (đàn bà)
   • ngược lông (vuốt)
   • (nghĩa bóng) trái với ý muốn, trái ngược
   • làm cho ai chết vì buồn
   • chỉ một li; trong đường tơ kẽ tóc
cô ấy thắng cuộc sát nút
chúng tôi thoát được trong đường tơ kẽ tóc
   • mắng mỏ ai; xỉ vả ai; sửa lưng ai
   • (từ lóng) khống chế ai, bắt ai thế nào cũng chịu
   • (nói về số phận của một người...) phụ thuộc vào cái gì rất nhỏ; nghìn cân treo sợi tóc
   • (từ lóng) bình tĩnh
   • rụng tóc, rụng lông
   • (thông tục) nổi cáu, mất bình tĩnh
   • làm cho ai sửng sốt, làm cho ai ngạc nhiên, làm cho ai kinh ngạc
   • không tỏ ra vẻ mệt nhọc một chút nào
   • phớt tỉnh, không sợ hãi, không nao núng
   • tóc dựng ngược lên (vì sợ hãi...); dựng tóc gáy
   • (tục ngữ) lấy độc trị độc
   • không hại ai, dù là điều vụn vặt nhất
   • có mái tóc dầy phủ trên đầu
   • không có dấu vết của ai/ cái gì
   • vò đầu bứt tóc, tức giận
   • nghỉ ngơi sau những giờ phút căng thẳng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt