<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
habitude  
['hæbitju:d]
danh từ
  • thói quen, tập quán
  • xu hướng
  • thể chất, tạng người
  • tính khí, tính tình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt