<
Trang chủ » Tra từ
h  
[eit∫]
['eit∫iz]
danh từ, số nhiều Hs , H's
  • mẫu tự thứ tám trong bảng mẫu tự tiếng Anh
  • viết tắt của hard
  • vật hình chữ H
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt