<
Trang chủ » Tra từ
hủ  
[hủ]
  • Old-fashioned and narrow-minded.
An old-fashioned and narrow-minded scholar.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt