<
Trang chủ » Tra từ
hội tụ  
[hội tụ]
  • (vật lý) to converge
Converging lens
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt