<
Trang chủ » Tra từ
hạt kín  
danh từ
  • những cây có hạt nằm trong quả
cam, bưởi là những quả có hạt kín
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt