<
Trang chủ » Tra từ
hạnh  
[hạnh]
danh từ
  • apricot-tree
danh từ
  • conduct; behaviour ; good nature
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt