<
Trang chủ » Tra từ
hạch  
[hạch]
danh từ
  • gland; (bool) nucleus
  • (y học) Bubo
động từ
  • to examine; to demand satisfaction
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt