<
Trang chủ » Tra từ
hùng tráng  
[hùng tráng]
tính từ
  • strong; mighty; grand; grandiore
grand skyle
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt